EDIFICI DE 36 HABITATGES A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

 

 

 

TIPOLOGIA: EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR
CLIENT: PRIVAT
SUPERFICIE: 4400M²
ANY: 2017-19
ESTAT: EN CONSTRUCCIÓ
INFOGRAFIES:  MIRAG i JOSEP ALCOVER www.scuares.com