HABITATGE A VILANOVA

 

TIPOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: PRIVAT

ANY: 2016-2017

ESTAT: EN CONSTRUCCIÓ