102 HABITATGES A LLEIDA

0

102 HABITATGES A LLEIDA

TIPLOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: AELCA

SITUACIÓ: LLEIDA

SUPERFÍCIE: 18.000 m²

ANY: 2019-23

ESTAT: CONSTRUÏT

FOTOGRAFIA: DEL RIO BANI

imatge general del projecte