12 HABITATGES AL MASNOU

0
cover el masnou

12 HABITATGES AL MASNOU

TIPOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: PRIVAT

SITUACIÓ: EL MASNOU, BARCELONA

SUPERFÍCIE: 2.000 m²

ANY: 2017-19

ESTAT: CONSTRUÏT

FOTOGRAFIA:  DEL RIO BANI

imatge de la visió general del projecte