36 HABITATGES A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

0
edifici aprestadora

36 HABITATGES A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

TIPOLOGIA: HABITATGE PLURIFAMILIAR

CLIENT: PRIVAT

SITUACIÓ: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

SUPERFÍCIE: 4.400 m²

ANY: 2017-19

ESTAT: CONSTRUÏT

FOTOGRAFIA: ERIC PÀMIES 

edifici exterior