PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL JARDÍ BOTÀNIC DE CAP ROIG

cover garden image

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL JARDÍ BOTÀNIC DE CAP ROIG

COL·LABORADOR: ADVOCATS GARRIGUES, CAVE TERRAM

TIPOLOGIA: PLANEJAMENT

CLIENT: FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"

SITUACIÓ: PALAFRUGELL I MONTRÀS, GIRONA

SUPERFÍCIE: 20HA

ANY:  2016-19

ESTAT: APROVAT

 


PREMIS I PUBLICACIONS:

- SELECCIONAT PER AL PREMI NACIONAL D'URBANISME QUE ATORGA EL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA (CSCAE) 2020

- PRESENTAT  A "L'ÀGORA D'URBANISME 19" ORGANITZADES PEL COAC

PUBLICACIONS